Vår Historia

Tidsaxeln för ESS nedan presenterar viktiga händelser och ett axplock av de organisationer vi arbetat med. På det hela taget är det en fantastisk kunskapsresa vi genomfört och fortsätter vidare på. Över tid har det blivit olika typer av kunskap och informationsutbyten men på det hela taget är det starkt relaterat till informationshantering och e-arkiv i synnerhet. Kompetensen och erfarenheten sträcker sig över strategiska frågeställningar och utmaningar till metodik och modeller som arkitekturella optimeringar. Den kunskapsbank som ESS har är stor både till bredd och djup sett och det berör såväl strategi, processer, organisation, arkitektur som regelverk och finansiering av de förändringar som ett införande av e-arkiv innebär.

 • 2002

 • ES Solutions grundas

  Företagets historia inleds i en tid då de flesta företag inom IT sektorn avvecklas eller upplever andra svårigheter. Grundarna till företaget, Björn och Henrik, bär med sig mångårig erfarenhet från affärs- och verksamhetskritiska miljöer där informationsmängder utgör en viktig tillgång. Ett av de första uppdragen ESS genomför är en utredning för Riksarkivet gällande deras masslagring av elektroniska arkivbestånd. Vi är idag mycket tacksamma för det förtroende vi haft och har i vår relation med Riksarkivet.

 • 2003-2007

 • 2003-2007

  Viktiga uppdrag

  En annan viktig händelse i företagets historia är uppdraget att bistå Skatteverket med rådgivning kring e-arkiv, upphandlingsstöd och kvalitetssäkring av genomfört införande av e-arkiv. Parallellt med SKV:s e-arkiv genomfördes uppdrag hos Sveriges Radios Förvaltning, Sveriges Television, Riksarkivet, Statens Ljud- och bildarkiv (SLBA) samt Kungliga Biblioteket.

 • 2006

  ESSArch Föds

  Idén med ESSArch föds genom en förfrågan från Riksarkivet om att gemensamt utveckla en bevarandeplattform. En idé som utvecklas till en resa som ännu pågår.

 • 2007

  Eskilstuna Stadsarkiv

  ESS genomför en förstudie kring e-arkiv för Eskilstuna Stadsarkiv. Resultatet tas upp och överlämnas till Sambruk där resultatet bl.a. utgör del i projekten EB1 och EB2 och som senare går in som underlag för SKL/SKI ramavtal e-arkiv 2013.

 • 2008-2012

 • 2009

  Svenska Riksarkivet

  Ett service- och supportåtagande inleds med Riksarkivet eftersom den då utvecklade bevarandeplattformen blir verksamhetskritisk.

 • 2010

  Förstudien e-arkiv och e-diarium

  ESS får uppdraget av Riksarkivet att leda förstudien e-arkiv och e-diarium. En förstudie Riksarkivet fått i uppdrag av E-delegationen att genomföra. Förstudien pågår i ca 1 år och ett antal statliga myndigheter, kommuner och landsting deltar. Förstudien rekommenderar ett fortsatt arbete med bl.a. förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för effektivt informationsutbyte mellan källsystem och e-arkiv och projekt eARD inleds året därpå.

 • 2011

  e-ARD

  ES Solutions deltar i flera delprojekt inom eARD, bl.a. ett där tester av FGS:er sker. De testerna leder också till att SKL/SKI i samverkan med projekt eARD testar anbudssvarande leverantörer på ramavtal e-arkiv 2013. ESS bidrar till testerna och utvärderar leverantörernas testresultat. Vid inledningen av projekt eARD genomför ESS också ett uppdrag för Sambruk i projekt EB2 där ESS bistår vid framtagandet av bl.a. RFI, kravspecifikation med tillhörande vägledningsdokument, leveranshandledning, checklista för digital arkivering och utredning kring gemensamt elektroniskt arkiv.

 • 2012

  Norska Riksarkivet

  ESSArch upphandlas av Norska Riksarkivet som till kravbilden tillför behovet av ett paketeringsverktyg för sina arkivbildare. I och med denna kravbild så föds grunden till funktionalitet för Pre-Ingest samt mottagningsfunktion hos arkivmyndighet.

 • 2013-2017

 • 2013

  KDRS och Bergen Byarkiv

  Införandet hos Norska Riksarkivet leder till att ESSARch även införs hos Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) och Bergen Byarkiv

 • 2013-2017

  E-ARK

  Norska Riksarkivet framför en förfrågan till ES Solutions om att delta i EU-projektet E-ARK. Det är en förfrågan som inbegriper att ESS bidrar med såväl kompetens som produkten ESSArch som är tänkt att utgöra en referensimplementation. År 2014 inleds projekt som pågår i 3 år ES Solutions representerar i detta fall Sverige och vi ser inledningsvis under 2013 stor nytta i att tillvarata de resultat som framkommit i Sverige det senaste decenniet varpå detta presenteras för projektet. Intresset för de resultat som finns framtagna i Sverige visar sig vara stort varpå vi utökar vårt team och lånar en resurs från Riksarkivets förvaltningsorganisation för FGS:er. Projektets målsättning och sedermera resultat var att ta fram s.k. ”PAN-European” specifikationer för SIP, AIP, DIP och ett par informationstypsspecifikationer. Vid sidan om dessa resultat så skulle även användbara verktyg baserade på öppen källkod tas fram samt ett verktyg/metod för mognadsvärdering av informationsbestånd utifrån arkivperspektivet. Projektet har avslutats med en för EU ovanlig bedömning som ”Excellent”, den högsta nivån möjlig!

 • 2014

  Sydarkivera

  ESSArch införs hos kommunalförbundet Sydarkivera som har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna som 2019 uppgår till 26 stycken.

 • 2018-2019

 • 2018-2019

  EARK4ALL

  EU-projektet EARK4ALL var i princip en fortsättning av EARK där vidare arbete gjordes med specifikationer och mjukvarukomponenter (ESSArch). Projekt EARK4ALL avslutades siste maj 2019 och nästkommande 2-åriga EU-projektet EARK3 startar upp i slutet av 2019.

 • 2018

  Svenska Kyrkan

  ESSArch införs hos Svenska Kyrkan

 • 2019 -

  EARK3

  EARK3 Startar

ADRESS


ES Solutions AB ▪ Norrholmsvägen 169 ▪ 132 31 Saltsjö-Boo ▪ Orgnr: 556628-9350

EMAIL


sales@essolutions.se

TELEFON


+46 (0)739 80 45 15