Våra Tjänster

Konsulttjänster

Informationshantering

Mjukvaruutveckling

Informationsuttag

Webbarkivering

Utbildningar

Konsulttjänster

Våra anställda har bred erfarenhet av bland annat: Strategisk informationsstyrning, Webbarkivering, Kravställning av e-arkiv, mjukvaruutveckling m.m.

Läs mer om företaget och vårt team här…

 • Kravställning av e-arkiv.
  ES Solutions har arbetat med e-arkiv sedan bolaget startades 2002. De anställdas erfarenheter spänner från kravställning av e-arkiv, kravställning av regelverk och arbetssätt i anslutning till e-arkivering, mjukvaruutveckling avseende e-arkiv och mycket mer. Kontakta oss för att diskutera era behov.
 • Informationsuttag
  Vi hjälper er med såväl informationsuttag ur verksamhetssytem som hela databasarkiveringar. Vi kan utföra allt från gallringsutredningar till utveckling av anpassade verktyg för informationsutaget.
 • Informationsstyrning
  Vi kan hjälpa er med införande och stöd i eventuellt certifieringsarbete av bl.a. ISO 15489, ISO 27000, ISO 30300, ISO 9000-serien
 • Webbarkivering
  ES Solutions konsulter har över 10 års erfarenhet av arkivering av webb och social media. läs mer om våra webbarkiveringstjänster här...

Webbarkivering

ES Solutions konsulter har över 10 års erfarenhet av webbarkivering och deltar i internationella projekt som arbetar med metadatastandardisering för arkiverad social media.
Vi kan hjälpa er med att installera och konfigurera en webbarkiveringsmiljö hos er såväl som att vi kan erbjuda ett helhetsåttagande för arkivering av era webbplatser.

 • Analys
  Vi hjälper er med värdering och bevarandeplanering av er webbplats. Vi genomför analyser som ger svar på hur ni lämpligast går vidare med era webbarkiveringsprojekt eller vad ni kan göra för att förbättra möjligheterna att arkivera er webb.
 • Konvertering
  Vi hjälper att konvertera innehåll i warc-filer till t.ex. PDF/A. Vi erbjuder också att konvertera era tidigare insamlingar som gjorts med HTTrack till WARC.
 • Webbplatser
  Vi utför webbarkiveringsuppdrag av allt ifrån enstaka webbplatser till fullständiga domänsvep. Vi anväder det ISO-standardiserade formatet WARC som vårt bevarandeformat.
 • Social media
  Vi utför arkiveringsuppdrag av social media och andra komplexa och dynamiska webbsidor/applikationer som kan vara svåra att fånga med konventionella verktyg så som heritrix

Informationsuttag

Inför anslutning till e-arkiv är det ofta nödvändigt att göra informationsuttag ur verksamhetssystem. I flera fall behöver även informationen från verksamhetssystemen bearbetas, t.ex. för att överensstämma med de format e-arkivet kan ta emot. Vi kan hjälpa dig med olika typer av stöd både för gallringsutredningar, konsultstöd och tekniskt stöd för själva uttagen.

 • Databasarkivering
  Vi kan hjälpa er med arkivering av hela databaser som sparas som SIARD-filer.
 • Dataexport
  Vi utför dataexporter från äldre informationssystem och från andra system som saknar konventionell exportfunktionalitet.
 • Mappning/konvertering
  Vi hjälper er med mappningsarbete och konvertering från proprietära format till öppna standardiserade format för långtidslagring

Mjukvaruutveckling

ES Solutions erbjuder fullstack-utveckling, vi har mer än 15 års erfarenhet av backendutveckling med python och för frontend arbetar vi både med Angular och React.

 • Django
  Vi har utvecklat webbapplikationer med ramverket Django allt sedan det släpptes 2005
 • Databases
  Vi har erfarenhet av utveckling mot de flesta förekommande databashanterare
 • Lagring
  Utveckling av metoder för säker långtidslagring är det område som gjorde att ES Solutions startade sin verksamhet. Sedan 2002 har vi levererat lagringsmetoder till Svenska Riksarkivet och sedan 2010 även till Norska Riksarkivet.
 • Frontend
  Vi kan hjälpa er med frontendutveckling och arbetar med alla de större ramverken Angular, React och VUE.

Informationshantering

ES Solutions erbjuder stöd för strategisk informationshantering; vår mognadsmodell baseras på bland annat ISO 15489, ISO 27000, ISO 30300, ISO 9000-serien. Modellen kan hjälpa dig med: Nulägesanalys, GAP-analys, Stöd vid prioritering m.m.

 • Nulägesanalys
  När vi använder modellen går vi igenom olika områden som är viktiga för en väl fungerande informationshantering. Är det t.ex. tydligt vilka lagar och regler som ställer krav på informationshanteringen? Hur ser kännedomen ut om interna och externa behov av dokumentation?
 • GAP-analys
  Modellen ger stöd både i att identifiera nuläge och att diskutera och definiera vilken mognadsnivå organisationen vill befinna sig på inom de olika områden som är relevanta för informationshanteringen. Genom att jämföra nuläget med önskvärt läge identifieras GAP. Modellen ger också stöd i att se vad organisationen behöver göra för att ta sig till högre mognadsnivåer.
 • Förändringsledning
  Att arbeta mer strategiskt med informationshanteringen innebär ofta att gamla vanor behöver ersättas med nya. ES Solutions har stöttat organisationer i förändringsledning sedan företaget bildades.
 • Standards
  Våra konsulter är medlemar i SIS/ISO TK546 (Ledningssystem för verksamhetsinformation) Vi har mycket hög kompetens inom bland annat följande ISO-standararder/serie: 15489, 27000, 30300, 9000, 14721 och 20652

Utbildningar

ES Solutions har arbetat med e-arkiv sedan bolaget startades 2002. De anställdas erfarenheter spänner från kravställning av e-arkiv, kravställning av regelverk och arbetssätt i anslutning till e-arkivering, mjukvaruutveckling avseende e-arkiv och mycket mer.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom alla våra verksamhetsområden. Kontakta oss på sales@essolutions.se om ni har frågor om vad vi kan erbjuda för just er! Under Events hittar ni de utbildningar och workshops som vi erbjuder just nu.

 • Kravställning
  Vi erbjuder utbildningar i kravställning av e-arkiv och informationssystem. Men även hur man rent konkret kan driva e-arkivsprojekt.
 • Strategisk informationshantering
  Flera av våra anställda har i olika roller arbetat med strategisk informationshantering med livscykelperspektiv sedan början av 2000. Vi har arbetat med mjukvaruutveckling, med processer, mognadsanalyser, förändringsledning och mycket mer. Kontakta oss för att identifiera hur vi bäst hjälper dig.
 • Webbarkivering
  Flera av våra anställda har i olika roller arbetat med webbarkivering i mer än 10 år, såväl som praktisk insamling av webbsidor som kravställning och gallringsutredningar i anslutning till dem.
 • Digitalt bevarande
  Digital långtidslagring är ES Solutions huvudsakliga affärsområde. Vi arbetar med flera Nationalarkiv och undervisar i ämnet vid Göteborgs Universitet. Behöver ni stöd i er bevarandeplanering, teknikutveckling eller med gallringsutredningar så tveka inte att höra av er till oss !

ADRESS


ES Solutions AB ▪ Norrholmsvägen 169 ▪ 132 31 Saltsjö-Boo ▪ Orgnr: 556628-9350

EMAIL


sales@essolutions.se

TELEFON


+46 (0)739 80 45 15